Nové možnosti osvobození od DPH u podnikových školek

Novinky

Od 1. 7. 2017 vstupuje v platnost osvobození dětských skupin a zařízení poskytujících péči o děti do 4 let u určitých organizací od daně z přidané hodnoty. Dosud platilo, že pokud chtěl zaměstnavatel provozovat školku, případně dětské jesle nebo mikrojesle, podléhaly příjmy z provozování těchto zařízení, nebyla-li zapsána ve školském rejstříku, DPH na výstupu.

V případě, že si nyní zaměstnavatel pro tyto účely zřídí neziskovou organizaci, jejíž hlavní činností bude provozování dětských skupin, nebo zařízení, které bude poskytovat denní péči dětem do čtyř let věku, bude tato činnost na straně příspěvkové, resp. neziskové organizace od DPH dle § 57/1/h zákona o dani z přidané hodnoty osvobozena.