Z nespolehlivého plátce nespolehlivá osoba

Novinky

Institut nespolehlivých plátců se díky novelizaci zákona o DPH, který je účinný od 1. 7. 2017, rozšířil o institut nespolehlivých osob, jež jsou nově definovány  § 106aa zákona o DPH.

Tento institut má zajistit správci daně označit statutem nespolehlivosti jakoukoli fyzickou či právnickou osobu, která nemusí být plátcem, ale v minulosti porušila své povinnosti vztahující se ke správě DPH, v důsledku čehož se stala nespolehlivým plátcem.

Cílem zavedení tohoto institutu je také účelové rušení registrací k DPH ve snaze zbavit se nálepky nespolehlivého plátce. Okamžikem zrušení registrace nespolehlivého plátce se tento stává nespolehlivou osobou a tento status je platný také po případné další zrušení registrace k DPH.

Ručení za neodvedenou daň na straně odběratele bude při obchodování s nespolehlivými osobami obdobné jako při obchodování s nespolehlivými plátci.

Správce daně bude zveřejňovat nově seznam nespolehlivých osob, přičemž případný výmaz  z tohoto registru bude možný až poté, co finanční úřad vyhodnotí, zda již důvody pro udělení zmiňovaného statutu pominuly, nejdříve však za jeden rok.