Nový přestupkový zákon – podnikatelé, víte, co Vám hrozí?

Novinky

Nedodržení některých povinnosti, které podnikatelům ukládá nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, může podnikatele vyjít draho.

Věděli jste například, že za nedodržení povinnosti uvádět na obchodních listinách údaje o své obchodní firmě, IČO, sídle, ale zejména též o zápisu do obchodních rejstříku (včetně tzv. oddílu a vložky) či jiného rejstříku, Vám může být udělena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Důležité přitom je, že za obchodní listinu, lze považovat všechny listiny, které podnikatel používá v obchodním styku (například se může jednat o obchodní dopisy, objednávky, potvrzení objednávek, faktury, smlouvy apod.). Stejná pokuta Vám může být udělena, pokud Vaše společnost neaktualizuje údaje v obchodním nebo jiném rejstříku anebo pouze nezaloží do sbírky listin dokument, jehož založení ukládá zákon. 

Máte-li pochybnosti, zda Vaše společnost splňuje (nejen) tyto zákonné povinnosti, neváhejte se na nás obrátit.