Se zvýšením repo sazby ČNB příchází i vyšší úroky z prodlení

Novinky

Bankovní rada České národní banky rozhodla na svém zasedání ze dne 3. 8. 2017 o zvýšení dvoutýdenní repo sazby z původních 0,05 % na 0,25 %. Jde o vůbec první změnu úrokových sazeb učiněnou od listopadu 2012. S nově stanovenou výší repo sazby přichází i zvýšení sazby zákonného úroku z prodlení, a to pro období od 1. ledna 2018.

Bude-li tedy učiněna pozdní úhrada daně, bude finanční úřad počínaje 1. lednem 2018 počítat úrok z prodlení ve výši 14,25 % p.a. namísto dosavadních 14,05 % p.a.