Novela živnostenského zákona – další snížení administrativní zátěže podnikatelů

Novinky

V předchozích dnech byla Senátem ČR schválena novela živnostenského zákona, která přináší několik novinek za účelem zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Právnické osoby jsou v současnosti v ohlášení živnosti povinny uvést mimo jiné všechny údaje o členech svých statutárních orgánů, které se pak rovněž zapisují i do živnostenského rejstříku. Zejména u obchodních společností se jedná o duplicitní povinnost, když tyto údaje jsou rovněž zapisovány a zveřejňovány v obchodním rejstříku. Právě na tuto skutečnost reaguje schválená novela a podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku napříště tato povinnost odpadne.

Další novinkou je možnost společně s ohlášením živnosti nebo žádosti o koncesi učinit registraci podnikatele nejen k dani z příjmů ale také k dani silniční. Rovněž bude možné u živnostenského úřadu provést i oznámení o změně registračních údajů u těchto daní.