Záloha na náklady insolvenčního řízení ve světle novely insolvenčního zákona

10. 11. 2017

Obsáhlá novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti 1. 7. 2017, přinesla změny i například v oblasti záloh na náklady insolvenčního řízení.

Doposud platilo, že zálohu na náklady insolvenčního řízení ukládal navrhovatelům dle svého uvážení insolvenční soud, a to tehdy, bylo-li to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nebylo možné zajistit jinak, včetně situací, kdy bylo zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek.

Do insolvenčního zákona byla ovšem nově vložena povinnost zaplatit zálohu navrhovatelem, a to byl-li podán insolvenční návrh věřitele proti právnické osobě, která je podnikatelem ve výši 50 000 Kč, resp. proti právnické osobě, která není podnikatelem nebo proti fyzické osobě ve výši 10 000 Kč. Záloha je splatná spolu s podáním insolvenčního návrhu. Povinnost se netýká pouze případů, kdy je insolvenčním navrhovatelem zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích nebo pokud je insolvenčním navrhovatelem spotřebitel, jehož pohledávka spočívá v nároku vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy.

Od července 2017 tak musí při podání insolvenčního návrhu všichni věřitelé vyjma výše uvedených výjimek složit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Pro insolvenční navrhovatele - dlužníky zůstává situace stále stejná, tedy rozhodnutí o u uložení povinnosti uhrazení zálohy závisí na rozhodnutí soudu, kdy výše zálohy je pak limitována částkou 50.000 Kč.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up