Změna přístupu Finanční správy ke stanovení  základu daně u daně z nabytí nemovitých věcí uplatněné kupujícím

Novinky

V návaznosti na rozsudek NSS týkající se stanovení výše sjednané ceny s ohledem k DPH pro účely základu daně z nabytí nemovitých věcí, o kterém jsme Vás v nedávné době na našich stránkách informovali, vydala Finanční správa na konci listopadu novou informaci.

V této informaci Finanční správa upravila své původní tvrzení a potvrdila, že závěry zmíněného rozsudku je možné aplikovat i v případě, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí byl, resp. je kupující. Základem daně z nabytí nemovitých věcí v případě uplatnění ceny sjednané je tedy cena sjednaná v hodnotě bez DPH, a to bez ohledu na to, kdo je poplatníkem této daně.

Na základě této informace Finanční správy je možné podat dodatečné daňové přiznání a zažádat si tak o vrácení části daně z nabytí nemovitých věcí, která byla odvedena z ceny sjednané včetně DPH. Jedná se o takové případy, kdy k nabytí došlo po 1. 1. 2014, převod nemovitosti byl předmětem DPH a neuplynula lhůta pro prekluzi daně.

Pokud se domníváte, že by bylo možné ve Vašem případě podat dodatečné daňové přiznání a zažádat si tak o vrácení zaplacené daně, naši daňoví poradci jsou připraveni Vám s celým procesem pomoci.