Vstupní lékařské prohlídky musí být zajištěny před vznikem pracovního poměru

26. 1. 2018

Dne 1.11.2017 nabyla účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona č. 377/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, která má mimo jiné dosavadní právní předpis přizpůsobit právní terminologii nového občanského zákoníku (který je účinný již od roku 2014).

Na základě této novely došlo například ke změně ustanovení týkajícího se povinných vstupních lékařských prohlídek, kdy nově je lékařská prohlídka vyžadována až před vznikem pracovního poměru a nikoli před uzavřením pracovní smlouvy. Pracovní poměr dle zákoníku práce vzniká dnem, který je uveden v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem jmenování na místo vedoucího zaměstnance. Důvodem novelizace bylo především pozbytí platnosti lékařského posudku v případech, kdy byla pracovní smlouva uzavírána s výrazným předstihem. I přes tuto změnu by měl ovšem zaměstnavatel obvykle vyžadovat absolvování lékařské prohlídky od potenciálního zaměstnance ještě před samotným uzavřením pracovní smlouvy, aby tak předešel situacím, kdy by uzavřel pracovní smlouvu se zaměstnancem, jenž nebude pro výkon sjednané práce zdravotně způsobilý.

Zaměstnavatelům je dále nově uložena povinnost hradit vstupní lékařskou prohlídku uchazečům o zaměstnání o práci v noci, a to i v případech, kdy zaměstnavatel s takovýmto uchazečem pracovní smlouvu neuzavře.

Novela zákona rovněž zpřesnila lhůty pro vydání lékařských posudků a posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (obvykle zaměstnavatel) se mohou nyní výslovně vzdát 10-ti denní lhůty pro přezkum lékařského posudku.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz