Změny ve formuláři daně z příjmů právnických osob

24. 4. 2018

V Přiznání k dani z příjmů právnických osob dochází k některým změnám Samostatné přílohy k položce 12  I. oddílu u transakcí se spojenými osobami (Příloha k TP). Při jejím vyplňování za zdaňovací období 2017 je tedy potřeba již tyto změny zohlednit.

První změnou je rozšíření okruhů subjektů, které Přílohu k TP musí povinně vyplňovat. Nově jsou takovými subjekty banky, spořitelny, investiční fondy, pojišťovny, penzijní společnosti a další. Na tyto subjekty se nicméně nevztahují všechny řádky Přílohy k TP. Tyto subjekty nevyplňují řádky, které nekorespondují s povahou jejich podnikání.

Druhou změnou, která se může dotknout více subjektů, je doplnění řádku „Nájem“ do tabulky B a řádků „Finanční a bankovní záruky přijaté“ resp. „Finanční a bankovní záruky poskytnuté“ do tabulky C.  U nových řádků tabulky C se označí pouze příznak, zda byla tato transakce za dané zdaňovací období uskutečněna či nikoliv.

Vzhledem k častým chybám v minulosti se nově po otevření Přílohy k TP objevuje hlášení, že se příloha vyplňuje v celých tisících Kč. Pokud tak totiž poplatník neučinil, byla nutná další komunikace mezi subjektem a příslušným správcem daně, která prodloužila proces vyměření.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz