Firmy mají povinnost dodat účetní závěrky do obchodního rejstříku, jinak jim hrozí zrušení

9. 8. 2018

Společnosti mají podle zákona povinnost každoročně zveřejňovat svoji účetní závěrku ve sbírce listin obchodního rejstříku, kde je všem veřejně přístupná. Pokud společnost tuto povinnost nesplní, může být rejstříkovým soudem společnosti uložena pokuta až 100.000 Kč, a to i opakovaně. V nejzávažnějších případech může přitom rejstříkový soud přistoupit až ke zrušení takové společnosti s likvidací. Vedle toho může být nezveřejnění posouzeno i jako přestupek, za který může finanční úřad uložit pokutu až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv společnosti. V neposlední řadě porušení této povinnosti zakládá domněnku, že statutární orgány nejednají s péčí řádného hospodáře.

Ze statistiky ministerstva spravedlnosti nicméně vyplynulo, že společnosti svoji povinnost zveřejňovat účetní závěrku převážně neplní, v některých letech účetní závěrku v termínu nedodalo více jak 81 % společností. Důvodem může být přitom jak nižší ochota soudů přistupovat k přísnějším sankcím, zároveň však neochota některých společností zveřejňovat citlivé údaje o svém podnikání.

To se má nyní však změnit. Novela zákona o obchodních korporacích, kterou v červnu 2018 schválila vláda, počítá se zpřísněním sankcí za nedodání účetní závěrky. Podle ministerstva spravedlnosti totiž řada neplnících společností představuje pouze prázdné skořápky, které nemají žádný majetek, pokud by je však rejstříkový soud chtěl zrušit, zaplatí stát za zrušení jedné takové společnosti s likvidací i více než 10 tisíc. Nově by proto měly mít rejstříkové soudy možnost společnost postihnout zrušením, ale bez likvidace, což představuje mnohem levnější řešení. Novela si tedy klade za cíl přimět soudy, aby nedodání účetních závěrek častěji postihovaly.

S ohledem na hrozící sankce společnostem doporučujeme, aby svoji účetní závěrku zveřejnili řádně a včas, přičemž nejpozději tak musí učinit do dvanácti měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky. Lze totiž očekávat, že ke výše zmíněným sankcím budou soudy přistupovat častěji než doposud.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz