Nová úprava práv společníků v s.r.o. - společník nesmí přijít o svá základní práva

Novinky

V Poslanecké sněmovně je aktuálně projednávána velká novela zákona o obchodních korporacích. Jednou z navrhovaných změn je i úprava práv společníka ve společnosti s ručením omezeným.

Dle platné právní úpravy mohou být práva spojená s podílem společníka společenskou smlouvou různě modifikována a omezena. Nová úprava má za cíl vymezit, do jaké míry lze práva spojená s podílem omezit, resp. jaká minimální práva musí být společníkovi zachována.

Jestliže bude novela schválena, bude muset být s podílem vždy spojeno alespoň jedno z trojice základních práv společníka: právo na podíl na zisku, na likvidačním zůstatku nebo hlasovací právo. Do budoucna by tedy nebylo možné vytvořit podíl, se kterým není spojeno žádné z uvedených práv.

Tato úprava jde proti liberálnímu duchu původního znění zákona o obchodních korporacích, který je v účinnosti od roku 2014. Na druhou stranu poskytuje garanci minimálních práv společníka v s.r.o. a stanoví přesné limity, do jaké míry lze základní práva společníka omezit.