Plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti

24. 10. 2018

Na říjnovém jednání Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) byl schválen návrh týkající se možnosti plošného rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti DPH, tzn. systému reverse charge, na vnitrostátní zdanitelná plnění. Princip reverse charge jednoduše řečeno přenáší povinnost odvést daň z dodavatele na odběratele. V současné době je tento princip v České republice aplikován např. u dodání zlata, stavebních a montážních prací, poskytnutí telekomunikačních služeb či dodání obilovin.

Režim přenesené daňové povinnosti je obecně chápán jako jeden ze způsobů boje proti daňovým únikům v oblasti DPH. Daň, kterou by odběratel ve standardním režimu zaplatil dodavateli, odvádí při aplikaci systému reverse charge sám odběratel. Plošné zavedení reverse charge je jednou z priorit ministerstva financí ČR, které je považuje za mimořádně účinný nástroj proti podvodům DPH.

Odhlasovaný návrh stanoví prahovou hodnotu zavedení reverse charge na 17 500 euro pro jedno zdanitelné plnění bez ohledu na druh poskytovaného zboží nebo služby. Pokud by plošný reverse charge byl skutečně zaveden, bylo by to pouze na omezenou dobu, a to do června roku 2022, odkdy by měl v celé EU začít platit nový systém pravidel DPH.  Nutno dodat, že zavedení plošného systému přenesení daňové povinnosti musí nyní projít legislativním procesem EU, dále musí ČR předložit a odůvodnit žádost o povolení plošného zavedení reverse charge ECOFIN a nakonec zapracovat do českého zákona o DPH. Rozhodně tedy nelze očekávat, že by byl nový systém schválen např. v rámci daňového balíčku pro rok 2019.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz