Nový zákon o distribuci pojištění – povinnost přeregistrace zprostředkovatelů

6. 11. 2018

Za necelý měsíc (01.12.2018) nabyde účinnosti nový zákon o distribuci pojištění a zajištění, který nahrazuje dosavadní zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Nový právní předpis zavádí v oblasti distribuce pojištění několik nových povinností a zároveň i mění systém dosavadních pojišťovacích zprostředkovatelů.

Podle přechodných ustanovení zmiňovaného nového zákona budou moci zprostředkovatelé v zásadě vykonávat svoji činnost na základě dosavadních povolení pouze po dobu 4 měsíců ode dne účinnosti zákona – tedy pouze do 1. dubna 2019. Po uplynutí této doby jejich oprávnění zanikne, což znamená, že pokud chtějí nadále vykonávat svoji činnost, musí být znovu registrováni u České národní banky. Částečnou výjimku představují dosavadní pojišťovací agenti (nikoliv však výhradní pojišťovací agenti) a pojišťovací makléři, jejichž registrace bude automaticky po 2 měsících ode dne účinnosti zákona změněna na oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele. I v tomto případě však zprostředkovatelé budou muset doložit několik zákonem vyžadovaných informací (např. propojené osoby apod.).

Další novinkou je, že registrace zprostředkovatelů bude vždy platná jen po určitou dobu, a to do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, kdy byl zprostředkovatel v registru ČNB zapsán. Toto povolení k činnosti lze pak vždy prodloužit zaplacením správního poplatku o dalších 12 měsíců.

Zjednodušení situace nastává u samostatných likvidátorů pojistných událostí, kteří se již nově nebudou registrovat u České národní banky, ale bude se jednat pouze o výkon vázané živnosti.

Naše právní oddělení je samozřejmě připraveno Vám pomoci při nové registraci u České národní banky, anebo i při zavádění dalších nových povinností v rámci Vašeho podnikání v souvislosti s novým zákonem o distribuci pojištění.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz