Nezapomeňte na zveřejnění účetní závěrky

22. 11. 2018

Jednou z posledních povinností společností v souvislosti s loňskou účetní závěrkou je její zveřejnění. Týká se to všech společností, tedy těch, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem i společností, které tuto povinnost nemají.

Termín zveřejnění je daný zákonem o účetnictví a je do 12 měsíců od rozvahového dne, tzn. u společností s kalendářním rokem do 31.12.2018.

Rozsah zveřejnění je dán rovněž zákonem o účetnictví a u jednotlivých společností se liší podle jejich velikosti. Velké, střední účetní jednotky a ostatní jednotky s povinností auditu zveřejňují výroční zprávu, jejíž součástí je rozvaha a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu, příloha k účetní závěrce, výkaz cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu. Kromě těchto údajů by měly tyto společnosti zveřejňovat zprávu o vztazích a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost auditu, mohou zveřejnit rozvahu pouze ve zkráceném rozsahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu k účetní závěrce, zprávu o vztazích a rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Hodnoty, které rozděluji společnosti do kategorií „velká, střední, malá nebo mikro“ stanoví zákon o účetnictví.

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz