Co vše můžete nárokovat při nekvalitně provedené plastické operaci?

22. 11. 2018

Nároky poškozeného jsou stanovené v § 2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) takto: „Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy …“

Co tedy znamená tzv. “další nemajetková újma” uvedená v § 2958 Občanského zákoníku?  "Další nemajetkové újmy při ublížení na zdraví ve smyslu § 2958 o. z. jsou spojeny se zásahem do zdraví, který nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) charakteru, nýbrž jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace zdravotního stavu, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy na zdraví nad obvyklou míru." (Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. listopadu 2017, sp.zn. 25 Cdo 2245/2017).

Odborná veřejnost tvrdí, že to může být také i újma v oblasti lepší budoucnosti. Uvedeme Vám modelový příklad. Žena podstoupí plastickou operaci prsou, ale výsledek plastické operace neodpovídá nejen jejím představám, ale ani požadavkům, které měla po operatérovi v klinice plastické chirurgie. V důsledku takové plastické operace má pak žena i navíc vážné psychické problémy, které významným způsobem ovlivňují její partnerský a intimní (sexuální) život. Žena tak ztrácí sebevědomí a není jí příjemný pohled na sebe samou v zrcadle, dokonce se stydí se odhalit i před svým partnerem. Vyhýbá se veřejným místům jako je bazén, sauna nebo pláž. Taková radikální změna chování má pak i negativní vliv na její dosud fungující partnerský život.

 Můžeme vzít v potaz, že tato osoba je tak navždy vyloučena z běžných každodenních činností. I toto lze považovat za další nemajetkovou újmu, jedná se o tzv. “ztrátu potenciálu”, která jí vznikla. Otázkou však je, jak se odškodnění této “další nemajetková újmy” uplatní v praxi a jak k tomu přistoupí soudy v rámci své rozhodovací činnosti.

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz