Výpis z rejstříku trestů z EU bez překladů a apostily

9. 1. 2019

Předkládání výpisů z rejstříku trestů lze bezpochyby označit za „evergreen“, se kterým se setkává řada občanů EU při styku s úřady jiného členského státu.

Je pravdou, že většina členských států si tuzemce nyní již prověřuje sama a příslušné orgány si tak závěr o bezúhonnosti konkrétní osoby učiní samy. U cizinců je však zpravidla vyžadováno předložení výpisu z rejstříku trestů ze státu, kde se nachází jejich bydliště. Jednotlivé členské státy pak často vyžadují, aby tento výpis byl opatřen soudně ověřeným překladem a tzv. vyšším ověřením – tedy zpravidla tzv. apostilou (potvrzení soudu daného státu potvrzující pravost výpisu). Jde samozřejmě o faktory, které navyšují finanční i časovou zátěž.

Od poloviny února roku 2019 však nabývá účinnosti nařízení EU, dle kterého členské státy uvedené vyšší ověření již vyžadovat nesmí a výpis z rejstříku tak bude možno předložit bez dalšího (tedy jako by šlo o dokument vystavený orgány země, kde je listina předkládána).

Dále pak bude možné si současně s rejstříkem trestů vyžádat i tzv. vícejazyčný standardní formulář. Ten bude obsahovat překlad výpisu z rejstříku trestů do jednotlivých úředních jazyků EU a povinnost současně doložit i soudně ověřený překlad tak odpadá. Vydání formuláře nebude spojeno s žádným dodatečným poplatkem.

V současné době probíhají v ČR legislativní práce s tím účelem, aby do uvedeného data bylo o vícejazyčné výpisy žádat.  

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz