Nová regulace realitního trhu?

Novinky

Vláda schválila nový zákon, který zavádí regulaci činnosti realitních zprostředkovatelů. Jeho cílem je zvýšit ochranu spotřebitelů a zajistit odbornost realitních makléřů.

Z volné živnosti by se výkon realitní činnosti měl stát živností vázanou. Realitní makléř by tedy musel živnostenskému úřadu prokázat svou odbornou kvalifikaci, a to buď přeložením vysokoškolského diplomu z odpovídajícího oboru nebo doložením praxe.

Nově mají být realitní makléři a kanceláře ze zákona pojištěni a makléři budou muset s každým zájemcem o jejich služby uzavírat písemnou smlouvu o zprostředkování realitních služeb. Navržený zákon dále ukládá makléři povinnost, aby seznámil svého klienta se všemi nedostatky nabízené nemovitosti.

Za účelem ochrany finančních prostředků klientů a zamezení zpronevěry, bude realitním makléřům zakázáno přijímat peníze klientů do úschovy. Realitní kanceláře budou moci úschovu pouze zprostředkovat. V takovém případě bude úschova poskytována bankou, notářem anebo advokátem, s žádným jiným subjektem nejsou makléři oprávnění úschovu domluvit.