Navrhovaná změna nároku na odpočet DPH při registraci plátce

25. 2. 2019

V rámci daňového balíčku 2019 se navrhuje možnost uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 60 měsíců před datem registrace, pokud:

- se toto plnění stalo součástí dlouhodobého majetku aktivovaného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem; a

- je k tomuto dni i součástí jejího obchodního majetku.

Dosud platí, že pokud osoba povinná k dani se stala plátcem, má nárok na odpočet daně pouze u přijatého zdanitelného plnění, které bylo pořízeno v období 12 měsíců přede dnem registrace, pokud toto plnění je ke dni registrace součástí obchodního majetku.

Navrhovaná novela rovněž umožňuje uplatnit nárok na odpočet u obchodního majetku, který ke dni registrace není součástí obchodního majetku, pokud v období 6 měsíců před datem registrace, bylo plnění přijato a použito k vývozu zboží, nebo u přijatých plnění pořízených přede dnem registrace a nejsou součástí obchodního majetku, u kterého vznikl nárok na vrácení daně.

Při zrušení registrace dosud platí, že plátce je povinen snížit uplatněný nárok na odpočet daně u majetku, který je ke dni zrušení registrace jeho obchodním majetkem a u kterého uplatnil nárok na odpočet nebo jeho část. V roce 2019 by se toto ustanovení mělo rozšířit i na drobný majetek a sice by měl plátce snížit nárok na odpočet daně u drobného majetku v užívání, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně alespoň ve výši 2 100 Kč a byl pořízen v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace.

Daňový balíček 2019 byl koncem ledna schválen Senátem a v současnosti je zpět v Poslanecké sněmovně.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up