Metodika výpočtu výše náhrady nemajetkové újmy za smrt nejbližších příbuzných

21. 3. 2019

Nejvyšší soud ČR v závěru roku 2018 vydal zásadní rozhodnutí týkající se způsobu stanovení náhrady za duševní útrapy v souvislosti s usmrcením nejbližších osob.

Jako základní vodítko stanovil Nejvyšší soud v případě nejbližších osob, tedy manžela, rodičů a dětí, dvacetinásobek průměrné měsíční mzdy, která ve třetím čtvrtletí loňského roku činila 31.516 Kč, tedy částku přesahující 630.000 Kč. Tato suma bude jakýmsi výchozím bodem pro určování konkrétní částky v jednotlivých případech a v závislosti na okolnostech případu může soud tuto částku výrazně překročit, nebo naopak přiznat náhradu nižší.

Okolnostmi, které mají vliv na konečnou výši náhrady, jsou nejen okolnosti na straně zemřelého a jeho příbuzných, jako například věk, intenzita vztahu zemřelého a pozůstalého či vzájemná existenční závislost, ale také okolnosti na straně škůdce, typicky míra a forma jeho zavinění, omluva nebo jiná satisfakce, kterou poskytl pozůstalým, či trestní nebo správní postih.

Velice užitečným nástrojem v tomto ohledu může být nová aplikace dostupná na webové stránce www.datanu.cz, která vznikla díky spolupráci Nejvyššího soudu ČR a Centra dopravního výzkumu a shrnuje veškerou dostupnou judikaturu českých soudů týkající se náhrady nemajetkové újmy. Web je dle slov předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala primárně určen soudů nižších instancí, nicméně po provedení registrace může každý díky dostupné kalkulačce přibližně zjistit, jak vysokou náhradu lze očekávat nejen v případě úmrtí svého blízkého, ale také v případě bolestného či ztíženého společenského uplatnění.

Zmíněné rozhodnutí reaguje na potřebu sjednotit rozhodovací praxi soudů, jelikož s účinností nového občanského zákoníku přestaly platit některé právní předpisy regulující náhradu nemajetkové újmy, což se projevilo i v rozsahu možnosti soudcovského uvážení. Vhodnost užití popsané metodiky však ukáže až rozhodovací praxe.

Více si můžete přečíst zde

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up