Český zákon o zpracování osobních údajů konečně schválen

24. 4. 2019

Téměř po roce od účinnosti nařízení GDPR byl Parlamentem ČR schválen adaptační zákon o zpracování osobních údajů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Vzhledem k tomu, že evropské nařízení GDPR má přímé účinky, což znamená, že práva a povinnosti z něj vyplývající jsou přímo závazná i pro české subjekty, plní schválený zákon pouze určitou doplňující funkci k již účinnému nařízení GDPR. Jeho úkolem je tak zejména upravit některé oblasti, kde to nařízení GDPR výslovně dovoluje, a dále upravit fungování Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Schválený zákon mimo jiné například stanovuje hranici pro způsobilost dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (např. zpracování osobních údajů provozovateli sociálních sítí) na 15 let.

Pokud správce zpracovává osobní údaje z titulu splnění povinnosti, která je správci uložena právním předpisem, umožňuje zákon správci informace v rozsahu odpovídajícím jím obvykle prováděnému zpracování osobních údajů poskytnout zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dále rovněž zákon stanovuje výjimku z provádění posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů před jeho zahájením, pokud povinnost takové zpracování osobních údajů provést vyplývá správci ze zákona.

Nový zákon o zpracování osobních údajů byl 24. 4. 2019 vyhlášen ve sbírce zákonů a účinnosti nabyl téhož dne.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up