Náklady na pohonné hmoty u služebního vozidla poskytnutého pro soukromé účely

15. 5. 2019

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro soukromou potřebu, je nezbytné, aby bylo právo zaměstnance na soukromé užití služebního vozu právně podloženo - např. písemnou dohodou o možnosti využívat bezplatně určité vozidlo i pro soukromé účely.  Zaměstnanci mají povinnost vést přesnou evidenci jízd, a to zejména: datum jízdy, cíl jízdy, účel cesty, vzdálenost v kilometrech, stav celkově ujetých kilometrů (tzn. včetně jízd pro soukromé účely). Z takto vedené evidence vyplyne počet kilometrů ujetých vozidlem pro soukromé i služební účely.

Dále je třeba řešit, zda zaměstnanec hradí hodnotu soukromě spotřebovaných pohonných hmot zaměstnavateli nebo ne.

 1)     Veškeré pohonné hmoty hradí zaměstnavatel:

Zaměstnavatel proplácí zaměstnanci účty za nákup pohonných hmot, nebo hradí souhrnný účet čerpacím stanicím za veškeré ujeté kilometry (CCS karty apod.).  Zaměstnavatel účtuje základ DPH v plné výši do nákladů a nárokuje odpočet DPH na vstupu v plné výši.  Částka za spotřebu soukromých pohonných hmot je daňově neuznatelným nákladem zaměstnavatele.  Uplatněnou DPH ze soukromých kilometrů je firma povinna odvést.

U zaměstnance jde o nepeněžní plnění, které je předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je třeba o tuto částku každý měsíc zvýšit v rámci mzdového účetnictví základ daně zaměstnance a rovněž vyměřující základ pro sociální a zdravotní pojištění.  Částka připočítávaná zaměstnanci musí být u soukromých km navýšena o adekvátní část DPH za soukromé pohonné hmoty.

 2)     Pohonné hmoty hradí zaměstnanec:

Zaměstnanec si dle evidence jízd hradí pohonné hmoty sám již při nákupu benzínu pro soukromé účely.  Pokud nakupuje zaměstnanec pohonné hmoty společně za soukromé i služební kilometry (např. na CCS kartu), provede zaměstnanec na konci každého měsíce vyúčtování pohonných hmot spotřebovaných pro soukromé účely.  Zaměstnavatel předepíše zaměstnanci spotřebované pohonné hmoty pro soukromé účely k úhradě.  (Tato operace se zaúčtuje např. jako zdanitelný výnos a odvede se DPH na výstupu). Částku za soukromé kilometry může zaměstnanec zaplatit zaměstnavateli do pokladny nebo mu ji zaměstnavatel strhne (na základě jeho souhlasu) z čisté mzdy.  

Obecně ještě poukazujeme na zákonnou povinnost spojenou s užíváním služebních vozidel pro soukromé účely:

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla, min. 1000 Kč za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Pro účely zdanění u zaměstnance se 1 % ze vstupní ceny vozidla zahrne do základu daně a zdaní se společně se mzdou v jednotlivých měsících. Pokud ve vstupní ceně ale není zahrnuta DPH, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší.

Pokud se služební vozidlo, u kterého se při pořízení uplatnil odpočet DPH, nevyužívá jen k podnikatelským účelům ale i k soukromým, je třeba adekvátně krátit DPH na vstupu.

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz