Je možné sjednat konkurenční doložku i na výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele?

23. 5. 2019

Je obecně známo, že zaměstnavatel může zavázat zaměstnance, aby se po určitou dobu (nejdéle 1 rok po ukončení pracovního poměru) zdržel výkonu výdělečné činnosti, která je shodná s předmětem činnosti původního zaměstnavatele nebo která by vůči němu měla soutěžní povahu. V souvislosti s tím je však třeba vyvrátit mýtus, že zaměstnance lze omezit pouze v souvislosti s  předmětem činnosti, který vyplývá z obchodního rejstříku nebo z živnostenského oprávnění, neboť samotné vymezení předmětu činnosti je často značně neurčité, např. u volných živností, nereflektuje individuálnost pracovněprávního vztahu a nemusí mít nutně soutěžní povahu.

Právě k otázce soutěžní povahy výdělečné činnosti se ve svém nedávném rozhodnutí vyjádřil i Nejvyšší soud ČR, podle něhož – ač původní a nový zaměstnavatel vyrábí, nabízí nebo poskytují odlišné výrobky, zboží nebo služby – nelze vyloučit jejich střet na tzv. trhu výrobků a služeb, neboť i jejich nabídka se může na trhu setkat s poptávkou stejných zákazníků volících mezi více způsoby uspokojení svých potřeb. Totéž platí i pro tzv. odvozený trh výrobních faktorů, kde se může střetnout jejich poptávka po přírodních zdrojích, pracovních silách, dodavatelských službách nebo reálném kapitálu (budovách, strojích, zařízeních, dopravních prostředcích apod.) a finančním kapitálu (penězích, cenných papírech). A proto je rozhodující, zda by uspokojování poptávky nového zaměstnavatele závažným způsobem neztížilo uspokojení stejné nebo obdobné poptávky původního zaměstnavatele, a tím i vlastní výkon jeho výdělečné činnosti. Jinými slovy předmět výdělečné činnosti nemusí být nutně shodný. Klíčové pro rozsah konkurenční doložky bude posouzení soutěžní povahy, tj. zda se předměty činností a podnikání nepřekrývají a v určité relevantní oblasti nemůže vzniknout „boj o zákazníka“, což by mohlo původnímu zaměstnavateli závažným způsobem ztížit jeho činnost.

Závěrem lze dodat, že konkurenční doložka může být sjednána jako součást pracovní smlouvy při jejím uzavírání, ale i kdykoliv později za trvání pracovního poměru jako samostatná dohoda. Zaměstnavatelé by si však vždy měli zhodnotit, zda se jedná o takovou výdělečnou činnost, při níž se zaměstnanec dostává do styku s natolik konkurenčně významnými informacemi, že je sjednání konkurenční doložky v jeho případě přípustné. Také je třeba zdůraznit, že se zaměstnavatel v konkurenční doložce musí zavázat poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, jinak by hrozila její neplatnost.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up