Nová právní úprava skutečného majitele a přehled sankcí za porušení povinností evidujících osob

26. 9. 2019

S ohledem na stávající nekomplexní úpravu skutečného majitele, připravilo Ministerstvo spravedlnosti návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Nová úprava evidence skutečných majitelů má zejména upřesnit pojem skutečného majitele a tím fakticky odbourat nesrovnalosti ve výkladu tohoto pojmu. Jedno ustanovení Návrhu zákona je věnováno taxativnímu výčtu osob, které nemají skutečného majitele, a tudíž jim povinnosti k evidenci nevzniká (např. společenství vlastníků jednotek).

Návrh zákona zejména obsahuje/upravuje:

  • podrobnější informace k dokumentaci, kterou je třeba přikládat k návrhu na zápis skutečného majitele, a
  • ukládání sankcí za předpokladu, že a) evidující osoba nezajistí ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené soudem zápis žádného údaje o skutečném majiteli nebo b) nezajistí, aby údaje o skutečném majiteli odpovídaly skutečnému stavu – za taková porušení je možné uložit v prvním případě pokutu až do výše 50 000,- Kč a v druhém případě dokonce až do výše 250 000,- Kč.

Účinnost zákona je možné očekávat koncem kalendářního roku 2020.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz