Koronavirus a praktické informace pro cizince (víza, pobyty, přechody hranic)

19. 3. 2020

Nařízení nouzového stavu a s tím související omezení se ve velké míře dotknou i cizích státních příslušníků a jejich pobytu na území ČR. Přinášíme proto stručné shrnutí nových pravidel, která budou relevantní pro řadu cizinců. Tato opatření nabyla účinnosti dne 16.03 a prozatím není jasné, jak dlouho zůstanou v platnosti.

 • Cizinci, kteří již mají povolený přechodný pobyt na území ČR, a to ve formě dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu či pobytu trvalého, a v době vyhlášení nouzového stavu (dne 12.03. ve 14:00) pobývali v ČR, musí pečlivě zvážit, pokud chtějí opustit území ČR. Jakmile totiž území ČR opustí, již jim nebude povoleno se vrátit a budou muset vyčkat ukončení nouzového stavu.
 • Cizinci – držitelé povolení k přechodnému pobytu (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobytu), kteří v době vyhlášení nouzového stavu pobývali mimo ČR, se do ČR vrátit mohou. Při přechodu hranic je však čeká lékařská prohlídka a v případě příznaků onemocnění i 14denní karanténa, přičemž vrací-li se cizinec z rizikové země (jejich seznam naleznete níže), pak je tato karanténa nařízena automaticky. Tento režim bude zřejmě platit i pro cizince, kterým bylo uděleno povolení k pobytu, ale na území ČR dosud nepřicestovali.
 • Držitelé krátkodobých víz (Schengenská víza), či příslušníci států v režimu bezvízového styku v ČR, do ČR vstoupit nesmí, a to platí i v případě cizinců, kteří ČR opustili ještě před vyhlášením nouzového stavu a nyní se chtějí vrátit.

Ministerstvo vnitro připravilo pro ilustraci výše uvedeného tuto přehledovou tabulku:

 

Pro všechny cizince současně platí, že pokud v současné době pobývají na území ČR legálně, pak se po celou dobu trvání nouzového stavu jejich pobyt považuje za oprávněný; Ministerstvo vnitra na na svých stránkách prohlašuje, že „po dobu trvání nouzového stavu cizinci nemusí řešit své pobytové záležitosti“. Toto tvrzení je ale nutno chápat zřejmě tak, že pokud cizinci aktuálně končí platnost pobytového povolení, po dobu nouzového stavu je jeho platnost prodloužena;  nadále cizinci ale musí dbát na plnění jiných povinností, jako je například povinnost ohlašovat změnu bydliště či zaměstnavatele (u držitelů zaměstnaneckých a modrých karet).

Dochází k zásadnímu omezení žádostí podávaných na zastupitelských úřadech. Až na výjimky (viz níže) nebudou přijímány nové žádosti o pobytová povolení, bez ohledu na jejich typ.

Co se týče již zahájených řízení, zde bude záležet na tom, zda jde o krátkodobé vízum či o dlouhodobější typ pobytového povolení (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt či trvalý pobyt). Řízení o krátkodobých vízech se zcela ukončují, ostatní řízení se pak pouze přerušují. V praxi to znamená, že po skončení platnosti opatření budou muset žadatelé o krátkodobé vízum podávat nové žádosti, včetně nutnosti dokládat nové, aktuální přílohy. Ostatní žadatelé zatím mohou počítat s tím, že po skončení aktuálního stavu se jejich řízení automaticky rozeběhnou. 

Pro úplnost dodáváme, že z výše uvedených pravidel existují výjimky, například pro cizince, jejichž pobyt na území je v zájmu České republiky či pro příslušníky různých zdravotnických profesí. Výjimky také budou platit pro tzv. pendlery, či v některých případech sloučení rodiny (musí jít o sloučení dítěte s rodičem a jedna z osob musí být českým občanem). Komplexní seznam výjimek je pak možné nalézt zde.

Z praktického hlediska je také důležité vědět, že se ruší všechny doposud sjednané termíny návštěv Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Nově totiž platí, že všechny úkony musí být činěny pouze poštou či datovou schránkou, což platí i pro úkony, které musí obyčejně cizinec učinit osobně (například podání žádosti o dlouhodobý pobyt).

Osobní objednání bude možné pouze na odběr biometrických údajů a na výdej překlenovacích štítků; jejich vydávání je však podstatně omezeno. Štítky budou vydávány pouze v případech, kdy cizinec prokáže, že potřebuje z ČR vycestovat, zejména platnou letenkou či jízdenkou (pouhá rezervace nepostačuje). Musí však počítat s tím, že se pak do ČR bude moci vrátit až po skončení nouzového stavu.

Rizikové země:

 • Belgie
 • Čína
 • Dánsko 
 • Francie 
 • Írán
 • Itálie 
 • Jižní Korea 
 • Německo  
 • Nizozemsko  
 • Norsko
 • Rakousko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko  
 • Velká Británie 

V průběhu času se seznam může měnit. Doporučujeme sledovat stránky MVČR (odkaz zde).

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up