OAMP upouští od osobních úkonů – napříště se bude komunikovat na dálku

1. 4. 2020

Před epidemií COVID-19 bylo od cizinců vyžadováno, aby celou řadu úkonů prováděli osobně na pracovištích Ministerstva vnitra. V zájmu omezení pohybu osob v úředních budovách bylo však nyní rozhodnuto, že osobní přítomnost cizince bude vyžadována jen tam, kde je to nezbytně nutné, jako je odběr biometrických údajů, vyznačení překlenovacího štítku do pasu či převzetí hotového průkazu.

Ostatní úkony, které dříve bylo nutné činit osobně, bude nyní možné učinit písemně a odpovídající dokumenty zaslat datovou schránkou či poštou.

To se týká zejména:

  • Žádostí o dlouhodobý a trvalý pobyt:

Zde Ministerstvo vnitra radí, aby cizinci žádost podávali poštou, a to s ohledem na skutečnost, že je nutné správní poplatek hradit kolkovými známkami.

Máme však za to, že praktičtější bude podání žádosti elektronicky, aby měl cizinec jasný důkaz o tom, jaké dokumenty doložil. Kolky je pak možné separátně zaslat poštovní zásilkou jako cenné psaní.

 

  • Dokládání náležitostí žádosti:

Nadále platí, že se zákonem požadované náležitosti dokládají v originále či úředně ověřené kopii. Zde k žádné změně nedochází.

Dle zákona však mohou být některé dokumenty doloženy pouze v originále. Jde primárně o cestovní či matriční doklad. Tyto dokumenty je nyní možné doložit pouze v prosté kopii; originál pak cizinec předloží až při odebrání biometrických údajů (pokud jsou u daného typu povolení pořizovány), nebo při převzetí hotového povolení. Odpadá tak návštěva Ministerstva vnitra pouze za účelem předložení originálů těchto dokladů.

  • Ruší se rovněž všechny termíny výslechů a nahlížení do spisů. Po dobu nouzového stavu nebude povoleno nahlížet do spisu.

 

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz