Možnost uplatnění daňové ztráty

Novinky

Vláda připravuje změnu zákona o dani z příjmů rozšiřující možnost uplatnění daňové ztráty. Připravovaná změna navrhuje uplatnění daňové ztráty zpětně ve dvou předcházejících zdaňovacích obdobích a 6 (ze současných 5) následujících zdaňovacích obdobích. Daňovou ztrátu by poplatník odečetl zpětně formou dodatečného daňového přiznání nebo v rámci případně probíhající daňové kontroly. Rozšířené podmínky by bylo možné uplatnit poprvé na daňovou ztrátu vyměřenou za období končící 30.6.2020 nebo později.