Návrh zákona o zvýšení výše ošetřovného

Novinky

Byl přijat návrh zákona, kterým se zvyšuje výše ošetřovného ze současných 60% na 80% denního vyměřovacího základu. Tím by měl příjemce ošetřovného dosáhnout přibližně 90% své čisté mzdy. Navýšená částka ošetřovného se i nadále vztahuje na rodiče dětí mladších 13 let, které v důsledku karanténních opatření nemohou navštěvovat předškolní či školská zařízení, a pro osoby, které pečují o zdravotně hendikepované osoby ve společné domácnosti. Zvýšené ošetřovné je v původním návrhu stanoveno na období od 1.dubna do 30.června.