Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

14. 5. 2020

Vláda připravila návrh zákona, kterým se s účinností k 1. 1. 2021 ruší daň z nabytí nemovitých věcí, jež v současnosti činí 4 % z celkové kupní ceny. Podle přechodného ustanovení by se daň z nabytí nemovitých věcí neměla platit již u těch převodů, kdy byl katastrálním úřadem povolen vklad počínaje 1. 12. 2019, tzn. zákonná lhůta pro podání přiznání a úhradu daně byla od 31. 3. 2020 dále. Kdo již daňové přiznání k této dani po 1. 12. 2019 podal a daň uhradil, bude mu správcem daně vrácena. Návrh zákona na zrušení daně z nabytí však s sebou přináší i následující změny: 

Zrušení odpočtu úroků ze smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části daně

Tyto úroky, které mohou daňový základ snížit za zdaňovací období až o 300.000 Kč, si dle návrhu budou moci uplatnit už pouze ty fyzické osoby, které sice již daň z nabytí hradit nebudou, ale nabydou nemovitost nejpozději do 31. 12. 2021. Fyzické osoby, které úvěrové smlouvy uzavřely před 1. 12. 2019 a daň z nabytí hradily, nebo ty, které daň z titulu osvobození od ní (např. u novostaveb) neplatily, zůstávají v původním režimu možnosti snížení daňového základu o zaplacené úroky z úvěrů na bydlení. Těch, kdo pořídí nemovitost po 31. 12. 2021, se již uvedené daňové výhody týkat nebudou.  

Časový test pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí 

Pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021 neurčené k vlastnímu bydlení se lhůta pro osvobození jejich prodeje od daně z příjmů FO prodlužuje dle návrhu z 5 na 15 let. Lhůta 2 let pro osvobození u nemovitostí, v nichž měla fyzická osoba bezprostředně před prodejem bydliště, zůstává zachována, stejně tak možnost osvobození, došlo-li k prodeji do 2 let a byly-li utržené prostředky použity pro účely dalšího bydlení.  

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz