Přelomové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - dobrá zpráva pro podnikatele čerpající investiční pobídky

Novinky

Dne 09.11.2020 byl na webových stránkách epravo.cz publikován náš článek ohledně přelomového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci klienta, jehož zastupovala naše kancelář, které bude mít pozitivní dopad zejména pro podnikatele čerpající investiční pobídky.

Svou pozornost by na náš článek měli zaměřit zejména podnikatelé, kteří z titulu investiční pobídky uplatňují slevu na dani a finanční úřad při daňové kontrole zpochybnil výši převodních cen (transferpricing).

Více se dozvíte v našem článku – zde pod odkazem: https://www.epravo.cz/top/clanky/prelomove-rozhodnuti-nejvyssiho-spravniho-soudu-dobra-zprava-pro-podnikatele-cerpajici-investicni-pobidky-112136.html