STRAVENKOVÝ PAUŠÁL 2021 - Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2021

Novinky

V roce 2021 mají zaměstnavatelé nově možnost poskytnout zaměstnanci peněžitý příspěvek na stravování, který je podle nové úpravy § 6 odst. 9 písm. b) zákona o dani z příjmů osvobozen od daně u zaměstnance.

Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je osvobozen do výše 70 % horního limitu stravného příslušící zaměstnanci odměňovanému platem – zaměstnanci uvedeném v § 109 odst. 3 zákoníku práce – při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Tento horní limit stravného stanovený vyhláškou č. 589/2020 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. pro zaměstnance odměňovaného platem (tj. nepodnikatelskou sféru) činí v roce 2021 108 Kč.

Daňově optimální výše peněžitého příspěvku na stravování pro zaměstnavatele i zaměstnance činí v roce 2021 tedy 75 Kč.