Dokdy je třeba zajistit změny po velké novele zákona o obchodních korporacích

19. 2. 2021

1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novelizace zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), která zavedla řadu povinností pro společnosti, které jsou povinny svoje právní poměry (společenské smlouvy) nové regulaci přizpůsobit a současně upravit informace v obchodním rejstříku.

Povinnosti obchodních korporací jsou zejména následující (s ohledem na časové hledisko):

  • Společnosti, jejichž statutární orgán (resp. volený orgán) – typicky jednatel - je jiná právnická osoba, jsou povinny zmocnit fyzickou osobu, která je bude zastupovat a tato osoba musí být zapsána v obchodním rejstříku, přičemž tuto povinnost je třeba splnit do tří měsíců od účinnosti novely ZOK, tj. do konce března 2021 – sankcí je zánik funkce orgánu, a tedy by následně jednatel nemohl společnost platně zastupovat,
  • zapsat do obchodního rejstříku údaje, které jsou vyžadovány novelizací ZOK (jedná se např. o aktuální sídlo společnosti), a to do šesti měsíců od účinnosti novely ZOK (tj. do konce června 2021) – sankcí může být v extrémním případě zrušení obchodní korporace a nařízení její likvidace
  • přizpůsobit společenskou smlouvu zpravila do jednoho roku od účinnosti novely ZOK a toto založit do příslušné sbírky listin - za předpokladu, že toto nebude učiněno, mohou některá ustanovení společenské smlouvy pozbýt účinnosti. Nicméně některé změny budou na společnosti dopadat již k okamžiku nabytí účinnosti této novely ZOK, např. omezení vyplácení podílu na zisku, včetně jeho rozdělení nebo výplaty, jež se uplatní již v účetním období po 1. lednu 2021.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz