Následky nezaložení účetních závěrek do obchodního rejstříku

5. 3. 2021

K 1.1.2021 vstoupila v účinnost očekávaná novela Zákona o obchodní korporacích a s ní související novela Zákona o veřejných rejstřících, ta sebou mimo jiné přináší i zpřísnění sankcí za nedodržení povinnosti pravidelného ukládání účetních závěrek do obchodního rejstříku.

V případě, že obchodní korporace nezaloží do sbírky listin řádnou, nebo mimořádnou účetní závěrku za dvě po sobě následující účetní období, bude rejstříkovým soudem vyzvána, aby tak učinila ve lhůtě jednoho měsíce. Pakliže korporace výzvě nevyhoví, může jí být uložena pořádková pokuta až do výše 100.000 Kč.

Ještě přísnější sankce pak nastupuje v případě, kdy se korporaci výzvu k doplnění listin vůbec nepodaří doručit. V takové situaci soud z úřední povinnosti přistupuje k zahájení řízení o zrušení korporace a zanese záznam o jeho zahájení do obchodního rejstříku. Pokud je po zahájení řízení zjištěno, že majetek korporace nedostačuje ani k uhrazení nákladů likvidace, vydá rejstříkový soud rozhodnutí o jejím zrušení bez likvidace, toto rozhodnutí je možno vydat nejdříve rok od zápisu o zahájení řízení do obchodního rejstříku, v opačném případě probíhá zrušení korporace s likvidací.

Závěrem tedy nelze než doporučit zvýšenou důslednost při zakládání účetních závěrek do obchodního rejstříku, tedy aby společnosti důsledně dbaly svých povinností a také pravidelně kontrolovaly svou datovou schránku tak, aby nedošlo k výše nastíněné situaci.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up