Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin

16. 7. 2021

Každé účetní jednotce zapsané ve veřejném rejstříku (nejčastěji v obchodním rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo např. spolkovém rejstříku) vzniká povinnost zveřejnění účetní závěrky. Zveřejněním se rozumí uložení účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu, u kterého je příslušná účetní jednotka zapsána. V souladu se zákonem o účetnictví je lhůta pro zveřejnění účetní závěrky navázána na její schválení příslušným orgánem, a to do 30 dnů od schválení, nejdéle však do 12 měsíců od rozvahového dne, tj. konce účetního období. Pokud je účetní závěrka zveřejněna ve lhůtě 12 měsíců bez jejího schválení, je v takovém případě nutné zveřejnit i informaci o neschválení účetní závěrky. Účetní závěrku schvaluje dle zákona o obchodních korporacích valná hromada (resp. orgán, který je ke schválení účetní závěrky oprávněn), která by se měla konat do 6 měsíců po skončení účetního období.

Z výše uvedené tedy vyplývá, že nejpozději do 30. 7. by měly mít všechny účetní jednotky, jejichž účetním obdobím je kalendářní rok, ve sbírce listin zveřejněnou účetní závěrku za minulý kalendářní rok. Jen v případě, že se valná hromada nekoná, nebo účetní závěrka nebyla schválena, končí lhůta zveřejnění 31. 12. následujícího kalendářního roku. Pro úplnost uvádíme, že za nezveřejnění účetní závěrky můžou být uloženy sankce stanovené dle zákona o účetnictví.

Rádi bychom v této souvislosti také upozornili na změnu, že od roku 2021 přibyla pro určené účetní jednotky možnost splnit povinnost zveřejnění prostřednictvím správce daně a to formou přílohy daňového přiznání podaného elektronicky. Poprvé bude možné tento způsob zveřejnění učinit pro účetní závěrky za období začínající nejdříve 1. 1. 2021 a končící nejdříve 31. 12. 2021. Do té doby je nutné uveřejnit standardním způsobem, tj. zasláním účetní závěrky příslušnému rejstříkovému soudu ve stanovené podobě.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up