Zahájení odpisování budovy v návaznosti na kolaudaci části stavby

29. 7. 2021

Ke dni 19.5.2021 byl uzavřen koordinační výbor č. 580/19.05.21 vztahující se k tématu zahájení daňového odpisování nově pořizované budovy v návaznosti na vydání kolaudačního rozhodnutí pouze k části stavby.

Tématem tohoto KOOV bylo vyjasnění otázky, v jakém okamžiku a případně za jakých podmínek lze zahájit odpisování nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním pouze části stavby schopné samostatného užívání. Řešeným případem je provádění výstavby kancelářských či bytových budov způsobem „kolaudačního minima / Shell & Core,“, kdy vnitřní prostory jsou ponechány v základní úpravě tj. nezkolaudovány a jejich dokončení je realizováno až na základě požadavků konkrétního uživatele. Přizpůsobení prostor ze strany uživatele může v některých případech trvat i poměrně dlouhou dobu.  

Předkladatelé KOOV uvažují o třech možnostech řešení 1) zahájit odpisování celé budovy již na základě částečného kolaudačního souhlasu, 2) zahájit odpisování celé budovy až na základě kolaudačního souhlasu poslední čísti stavby, nebo 3) možnost zahájit odpisování v poměrné výši.

Stanovisko GFŘ vyloučilo možnost poměrného odpisování a odsouhlasilo zahájení odpisování celé budovy na základě kolaudačního souhlasu s užíváním části stavby za předpokladu, že se jedná o takovou část, která představuje samotnou budovu tj. zahrnuje minimálně její společné prostory a technologie. Tak jak v podstatě vyplývá z principu „Shell and Core“ tj., plášť a jádro budovy vyplývá.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz