Transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie - whistleblowing

7. 10. 2021
Transpozice směrnice o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie - whistleblowing

Již 17. prosince 2021 uplyne lhůta pro transpozici směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie („Směrnice“) a to v oblasti týkající se veřejnoprávních subjektů a soukromoprávních subjektů s více než 25 zaměstnanci. Tyto subjekty pak musí zavést vnitřní oznamovací systém – předběžný termín je nyní stanoven na konec března 2022.

Samotná směrnice má za cíl stanovit minimální normy ochrany osob, které ohlašují vyjmenovaná porušení práva EU, která se týkají jedné z oblastí uvedených v příloze směrnice (např. zadávání veřejných zakázek, finanční služby, ochrana životního prostředí, ochrana spotřebitele či soukromí a osobních údajů a další), ohrožující finanční zájmy EU či porušení týkající se vnitřního trhu, a to jak v soukromém, tak ve veřejném sektoru.

Jednou z povinností členských států je zajistit, aby subjekty v soukromém i veřejném sektoru zavedly kanály a postupy pro interní oznamování a přijímání následných opatření. Směrnice obsahuje i úpravy externího oznamování, zveřejňování, ochranných opatření a sankcí. Práv a prostředků nápravy se také nelze vzdát ani je žádným způsobem omezit.

V České republice měla být tato problematika upravena, dle návrhu vlády, zákonem o ochraně oznamovatelů, který v současné chvíli po projití 1. čtením čeká na projednání garančním výborem.

I vzhledem k tomu, že u nás přetrvává k oznamovatelům spíše negativní postoj, spočívá ochrana oznamovatelů především v zabránění odvetným opatřením, která jsou v zákoně demonstrativně vypočtena. Český zákon pak dále specifikuje i možné sankce, které Směrnicí nejsou upraveny.

Příslušná osoba, tzv. koordinátor oznámení může za porušení svých povinností být potrestán pokutou od 20 do 100 tisíc Kč a povinné subjekty dle druhu přestupku v rozmezí 400 tisíc až 1 milion Kč a případně 3-5 % z čistého obratu za poslední účetní období.

Třetí osoby, které poskytnou informace o totožnosti oznamovatele, brání oznamovateli v podání oznámení nebo poskytují informace způsobilé zmařit či ohrozit účel oznámení mohou obdržet pokutu ve výši 50 až 200 tisíc Kč, nebo ve výši 5 % z jejich čistého obratu za poslední účetní období.

Legislativní proces týkající se vládního návrhu zákona o ochraně oznamovatelů však nebude vzhledem volbám do poslanecké sněmovny ČR konajícím se 8. a 9.10. dokončen, a tak bude transpozice této směrnice úkolem teprve pro vládu, která z nich vzejde. V jaké podobě tento současný návrh zachová či pozmění, však zůstává otázkou.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up