Milostivé léto je v plném proudu

16. 12. 2021

Již od 28.10 tohoto roku mohou fyzické osoby zaplatit specifické dluhy vymáhané v exekuci za zvýhodněných podmínek. Tato akce bude trvat do 28.01.2022.

Zákon č. 286/2021 Sb. (dále jen „Zákon“) zavedl po přechodnou dobu do českého práva institut tzv. milostivého léta, který lze využít za předpokladu čtyř podmínek: (i) povinným je fyzická osoby (a to i podnikatelé), (ii) oprávněným subjektem je jeden z veřejnoprávních subjektů blíže definovaných v Zákoně (např. Česká republika, územní samosprávné celky, zdravotní pojišťovny a další); (iii) dluh je vymáhán exekutorem; a (iv) povinný zaplatí celou jistinu dluhu, nebo její zbytek a k tomu 750 Kč na nákladech exekuce (+ DPH pokud je exekutor plátcem DPH).

Při splnění těchto podmínek bude povinný exekutorem osvobozen od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu

V případě, že některé z veřejnoprávních subjektů budou některé složky dluhu považovat za jistinu, přestože na tom není většinový souhlas, je možné, že bude institut Milostivého léta prodloužen další novelou. Uvažovalo se o tom již v případě zdravotních pojišťoven, které považovaly za součást jistiny dlužné penále. Ty však nakonec z tohoto výkladu ustoupily. Do Milostivého léta se dokonce přidaly i někteří oprávnění, na které se Zákon nevztahuje, zde se však jedná pouze o jejich dobrovolnou aktivitu, a nikoliv zákonnou povinnost.

Tuto možnost však není možné využít u peněžitých trestů a jiných majetkových sankcí uložených povinnému v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky na výživném, náhrady škody způsobené na zdraví a náhrady škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.

Nelze tak než využití Milostivého léta doporučit.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz