Lhůta pro zápis do evidence skutečných majitelů uplynula, nyní hrozí sankce

21. 12. 2021

Zákon o evidenci skutečných majitelů stanoví všem obchodním korporacím povinnost do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti zajistit, řádně zaevidovat údaje o svých skutečných majitelích. Tato lhůta uplynula dne 1. prosince 2021.

Obchodní korporace, které tuto povinnost nesplnily, nemohou vyplácet podíly na zisku a jejich skuteční majitelé nemohou hlasovat na jejich valných hromadách, příp. rozhodovat jako jediní společníci.

Stejně tak společníci, kteří jsou sami korporacemi a nemají řádně evidovány údaje o svých skutečných majitelích, nemohou přijímat podíly na zisku ani hlasovat na valných hromadách, příp. rozhodovat jako jediní společníci. Typicky problematickým případem je situace, kdy podle předchozí právní úpravy společnost jako skutečného majitele zapsala osobu ve svém statutárním orgánu – nicméně nyní došlo k změně definice skutečného majitele a taková osoba jím již být nemusí. Což vede k tomu, že je nutné zápis v registru skutečných majitelů opravit.

Pokud takovou korporaci k nápravě vyzve soud a ta nápravu nezajistí ani v přiměřené lhůtě soudem stanovené, dopustí se přestupku, za který jí může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Společnostem, které řádný zápis svých skutečných majitelů doposud nezajistily nebo nepřizpůsobily nové právní úpravě, lze proto doporučit, aby tak učinily co nejdříve.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz