Vyúčtování srážkové daně

28. 2. 2022

Srážkové dani podléhají na příklad dividendové příjmy, příjmy z licenčních poplatků, odměny členů orgánů, bezúplatné příjmy, příjmy sportovců a umělců, příjmy z nezávislých činností, úrokové příjmy nebo příjmy z výher, ale také příjmy plynoucí z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (např. dohody o provedení práce). Srážková daň se aplikuje u příjmů fyzických i právnických osob.

Se srážkou daně souvisí povinnost plátce podat místně příslušnému finančnímu úřadu roční Vyúčtování (vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně) a to do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Termín pro podání Vyúčtování za rok 2021 je tedy nejpozději 1.4.2022. Vyúčtování podává plátce daně odděleně za daně vybírané srážkou poplatníkům, kteří jsou fyzickými osobami a poplatníkům, kteří jsou právnickými osobami. Má-li daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen Vyúčtování podat pouze elektronicky datovou zprávou.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz