Lex Ukrajina

25. 3. 2022

Dne 11. března 2022 poslanci schválili tzv. ,,lex Ukrajina“.  Ten má za úkol vyřešit postavení válečných uprchlíků z Ukrajiny.

Jde o soubor tří zákonů, týkající se začlenění uprchlíků na pracovní trh, sociálního zabezpečení či zajištění vzdělání. Tyto zákony byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 21.03.2022, čímž nabyly účinnosti. Jejich účinnost je časově omezena do 31.03.2023.

Ukrajinští občané, kteří do České republiky přicestovali po 24. únoru 2022 mají nárok na pobytové vízum za účelem strpění/dočasné ochrany. Platí pro ně stejný režim jako pro cizince s trvalým pobytem, takže mají po dobu platnosti víza volný přístup na trh práce. Nemusí tedy již žádat o povolení k zaměstnání, pouze zaměstnavatel ohlásí jejich nástup na Úřadu práce.

Dále mají nárok na humanitární dávku ve výši 5 000 Kč, o kterou si mohou požádat buď elektronicky či na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR.

Uprchlíci nově spadají do systému veřejného zdravotního pojištění, a to 30 dní nazpět od data svého příchodu do České republiky.

Zákon také umožňuje odečíst si dary poskytnuté ukrajinským neziskovým organizacím či Ukrajině přímo. Toto pravidlo platí i pro daňové poplatníky z Ukrajiny v případě, jestliže jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území Česka tvoří 90 procent zdanitelných příjmů.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz