Rozhodnutí o vyplacení záloh na podílu na zisku v akciové společnosti

9. 6. 2022
Rozhodnutí o vyplacení záloh na podílu na zisku v akciové společnosti

V březnu 2022 vydal Nejvyšší soud rozsudek, ve kterém postavil na jisto názory odborné veřejnosti mj. ohledně vyplácení záloh na podíl na zisku.

Rozhodnutí o rozdělení zisku spadá dle zákonné úpravy do působnosti valné hromady. Rozhodnutí o vyplacení záloh na podíl na zisku pak náleží statutárnímu orgánu akciové společnosti (představenstvo/správní rada). Nejedná se ale o obchodní vedení společnosti, je tedy možné, aby jim valná hromada udělovala pokyny.

Nejvyšší soud však připustil, že stanovy společnosti mohou valné hromadě svěřit i rozhodnutí o vyplacení zálohy na podílu na zisku, ačkoliv naznačil, že toto řešení nepovažuje za praktické.

Pokud ale valná hromada rozhodne o vyplacení zálohy na podílu na zisku, přestože jí stanovy tuto působnost nesvěřují, je nutné vždy posoudit u tohoto rozhodnutí několik skutečností – zda:

  • není rozhodnutí valné hromady (na které se hledí, jako by nebylo přijato) skrytým pokynem valné hromady představenstvu k rozhodnutí o výplatě záloh; nebo
  • nejde o tzv. jednorázový průlom stanov, tzn. zda v sobě nezahrnuje vůli akcionářů pro jediný případ svěřit tuto pravomoc, a to bez vůle změnit stanovy (v tom případě však musí být rozhodnutí přijato většinou potřebnou pro změnu stanov a ve formě notářského zápisu).

Za jednorázový průlom do stanov je však nutné považovat i rozhodnutí jediného akcionáře (v této věci učiněné na návrh představenstva), a proto může takové rozhodnutí provést i on.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up