Doručování podle zákoníku práce – teď a v budoucnu

8. 11. 2022

Jednou z očekávaných změn připravované novely zákoníku práce bude zjednodušení doručování podstatných pracovněprávních písemností, týkajících se vzniku, změn, či zániku pracovního vztahu. Nově bude možné dokumenty podepsat pouhým prostým elektronickým podpisem (např. sken ručního podpisu, nebo emailová signatura) a odeslat na e-mail zaměstnance. Tyto nové postupy nás čekají (dle zákonodárců) až od roku 2024, a proto není na škodu připomenout si, jak funguju pod nynější úpravy.

Podmínky stanovené aktuálním zněním zákoníku práce se kloní více k ochraně zaměstnanců. Jednak výslovným vyjmenováním případů, ve kterých je třeba dodržet písemnou formu, a dále podmínkou doručení do vlastních rukou zaměstnance. Písemnost musí navíc někdy obsahovat speciální poučení, co se stane, pokud si zaměstnanec zásilku nepřevezme na poště. Typicky to platí pro výpověď.

Neznamená to však, že každá písemnost, zpráva, či oznámení, směřovaná na zaměstnance, musí být doručována takto složitě. Zaměstnancům je možné doručovat pracovněprávní „písemnosti“, které nelze podřadit pod vznik, změnu, či zánik pracovního vztahu, prostřednictvím emailové (či datové schránky), ale jen za předpokladu, že zaměstnanec k takovému postupu dal souhlas, ideálně přímo v pracovní smlouvě.

Zaměstnavatelé často využívají jednoduché pracovní smlouvy, které nad rámec “nutného” odkazují na zákoník práce. Někomu se totiž přítomnost takového souhlasu v pracovní smlouvě může zdát nadbytečnou, přitom zaměstnavateli může ušetřit spoustu komplikací při doručování - třeba pokud chce nařídit dovolenou. Právě prooto, by úprava neměla chybět v žádné pracovní smlouvě; alespoň do doby, než nová úprava začne platit.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2022 | Created by: drualas.cz