Posílení ochrany spotřebitele: Zákaz výrobků dvojí kvality v EU, podvodných slevových akcí i falešných recenzí

28. 11. 2022
Posílení ochrany spotřebitele: Zákaz výrobků dvojí kvality v EU, podvodných slevových akcí i falešných recenzí

Dne 16.listopadu 2022 podepsal prezident novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Úprava nabyde účinnosti 30 dnů od vyhlášení, pravděpodobně do 1. ledna 2023.

V novele jsou nově stanovena pravidla nákupů přes internet prostřednictvím tzv. on-line tržišť (neboli internetových obchodů). Dále se zakazuje dvojí kvalita výrobků v různých členských zemích EU a vytváření falešných recenzí.

Novela ukládá podnikateli uvádět informaci o placené reklamě, viditelně a srozumitelně označovat údaje o výrobku a v rámci informace o slevě zveřejnit nejnižší cenu v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

Prodejce nově může, je-li to potřebné s ohledem na povahu prodávaného výrobku nebo poskytované služby, poskytnout návod na trvalém nosiči dat (CD, flashdisk nebo zasláním do elektronické pošty). V listinné podobě návod poskytuje, jen požádá-li o to spotřebitel a je to povaze výrobku a obchodu přiměřené.

Spotřebitelům novela dává právo v důsledku nekalé obchodní praktiky do 90 dnů odstoupit od smlouvy nebo požadovat snížení ceny v rozsahu závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Podnikatelé mají naopak povinnost informovat spotřebitele o tzv. personalizaci ceny, tedy

přizpůsobení ceny jednotlivému zákazníkovi podle jeho nákupního chování a stanovení individuální (a tedy případně i vyšší) ceny, je-li kupní smlouva uzavírána přes internet. Poskytnutí této informace je vždy nutno provést před uzavřením kupní smlouvy.

Novela dále ukládá zákaz tzv. zneužívajících ujednání. Mezi ně patří například možnost postoupení závazku ze spotřebitelských smluv, automatická prolongace (prodloužení) závazku bez souhlasu spotřebitele, nepřiměřené sankce z porušení závazku spotřebitelem či ustanovení o nutnosti spotřebitele plnit v případě, kdy prodejce protiplnění neposkytuje.

Cílem nové úpravy je transponovat změny v evropských směrnicích a napravit zjištěné nedostatky v transpozici starších unijních směrnic. Pro řadu e-shopů to ale může znamenat nutnost změny jejich obchodních a dodacích podmínek, resp. nastavení webových stránek.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up