Členské státy EU jsou oprávněny přičíst náklady mimosoudních sporů spotřebiteli

5. 12. 2022
Členské státy EU jsou oprávněny přičíst náklady mimosoudních sporů spotřebiteli

Dne 22. září 2022 vydal Soudní dvůr Evropské unie rozsudek řešící náhradu nákladů mimosoudního spotřebitelského sporu spotřebitelem.

V České republice řeší problematiku mimosoudních spotřebitelských sporů zákon o ochraně spotřebitele. Dle něho si prodejce i spotřebitel hradí své náklady sami. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vedených (v ČR zejména před Českou obchodní inspekcí) nepodléhají zpoplatnění. Česká úprava je tudíž se zásadou efektivity v souladu. Mimosoudní řešení sporů, jak jsou v České republice chápány, totiž má za úkol vést k dohodě stran, nejsou tedy prostředkem vedoucím k dosažení autoritativního rozhodnutí. Vyloučení možnosti přiznání nákladů řízení jedné ze stran navíc nevylučuje nárok spotřebitele do jednoho měsíce požadovat po prodejci náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění jeho spotřebitelských práv.

Výše uvedený rozsudek Soudního dvora EU reagoval na otázku, zda uložení úhrady nákladů mimosoudního sporu o určení, zda se jedná o zneužívající ujednání ve smlouvě spotřebiteli nemá odrazující účinek. Zneužívajícím ujednáním ze spotřebitelské smlouvy je ujednání, které nebylo individuální sjednáno a které je ,,v rozporu s požadavkem poctivosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.“ Mezi taková patří například ujednání ukládající nepodmíněnou povinnost spotřebitele plnit, zatímco prodávající nebo poskytovatel služby váže své plnění na podmínku, jejíž uskutečnění závisí pouze na jeho vlastní vůli; ujednání o možnosti postoupení smlouvy bez souhlasu spotřebitele; ujednání o stanovení ceny až v okamžiku dodání zboží či služby; ujednání o možnosti jednostranné změny podmínky ve smlouvě bez přiměřeného důvodu uvedeného ve smlouvě nebo nepřiměřené sankce pro spotřebitele za porušení smlouvy.

Dle Soudního dvora nedojde k porušení zásady efektivity, jestliže soudy členských států uloží náklady řízení spotřebiteli. Jestliže se však během řízení prokáže zlá víra prodávajícího, tak soud musí úhradu nákladů řízení přičíst právě jemu.

Procesní náklady řízení by též neměly dosahovat pro spotřebitele neúnosné výše, činící překážku v právní obraně proti zneužívajícím ujednáním.

 

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up