Nárok právnické osoby na zadostiučinění pro zásah do její pověsti je stále nejistý

9. 1. 2023
Nárok právnické osoby na zadostiučinění pro zásah do její pověsti je stále nejistý

Dne 3.listopadu 2022 Městský soud v Praze v odvolacím řízení rozhodl, že právnická osoba má nárok na omluvu a peněžitou náhradu újmy pro zásah do její pověsti.

Ve svém rozhodnutí rozporuje názor Nejvyššího soudu, dle něhož je právnická osoba útvarem s ryze majetkovou podstatou. Tudíž je nemožné jí způsobit jakékoli dušení útrapy a tím i nemajetkovou újmu poškozením její pověsti. Nejvyšší soud navíc ve své judikatuře tvrdí, že nárok právnických osob na zadostiučinění pro zásah do jejich pověsti z obecných zákonů, ústavního pořádků ani z mezinárodních smluv nevyplývá.

Soud ve svém nejnovějším rozhodnutí ale vychází z odborných názorů, dle nichž je právnická osoba organismem podobným té fyzické, jenž může pociťovat zásah do důstojnosti stejně jako osoba fyzická. Součástí právnické osoby není jen majetek, ale i osoby, které jí propůjčují vůli. Poškození pověsti právnické osoby má navíc za následek narušení podnikatelských vztahů a tím i snížení zisku a umenšení celkového majetku právnické osoby. Soud proto zdůraznil, že absence zákonného ustanovení v občanském zákoníku přiznávající nárok na náhradu nemajetkové újmy právnickým osobám je pouhým opomenutím zákonodárce. Odkazuje se přitom na důvodovou zprávu, dle níž občanský zákoník sleduje rozšíření nemajetkových práv osob, a to jak fyzických, tak právnických. Starý občanský zákoník z roku 1964 totiž právnickým osobám zadostiučinění za zásah do pověsti přiznával.

Soud tedy (pravomocně) dospěl k závěru, že v zájmu souladu s předchozí rozhodovací praxí požívá dobrá pověst právnické osoby ochrany ve stejné míře jako obchodní firma nebo práva přiznaná zákonnými ustanoveními proti nekalé soutěži.

K ustálení rozhodovací praxe a právní jistotě právnických osob však bude nutné odstranění názorového nesouladu mezi soudy vyšší instance – není vyloučené, že při podání dovolání k Nejvyššímu soudu proti nynějšímu rozhodnutí Městského soudu v Praze bude věc nakonec předložena Ústavnímu soudu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up