Změna pojistného u dohod o provedení práce od ledna 2024

1. 9. 2023

Součástí schváleného konsolidačního balíčku je i novela zákonů o nemocenském pojištění a o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která přináší podstatnou změnu v pojistném u osob pracujících na základě dohod o provedení práce (dále jen „DPP“).

Hlavní změnou pro odvody pojistného u DPP je zrušení fixně stanovené částky 10 000 Kč. Nově se tato částka bude odvíjet od průměrné mzdy, a to ve výši:

  1. 25 % průměrné mzdy ze všech DPP vykonávaných u jednoho zaměstnavatele;
  2. 40% průměrné mzdy ze všech DPP vykonávaných u více zaměstnavatelů.

Pro rok 2024 činí hranice pro odvod u jednoho zaměstnavatele po zaokrouhlení 10 500 Kč (počítají se kumulativně všechny DPP uzavřené u téhož zaměstnavatele). Hranice pro odvod pojistného z DPP u více zaměstnavatelů pro rok 2024 činí po zaokrouhlení 17 500 Kč. Dosáhne-li zaměstnanec příjem dle písmene b) u více zaměstnavatelů, bude odváděno pojistné z výkonu každé dohody o provedení práce.

V případě vykonávání DPP u jednoho zaměstnavatele zůstává plátcem obou částí pojistného (zaměstnavatelova i zaměstnancova) jako dosud zaměstnavatel. V případě vykonávání DPP u více zaměstnavatelů bude zaměstnavatel odvádět pojistné pouze ze své části (24,8 %) a zaměstnanec bude sám odpovědný za odvod své části pojistného (pro rok 2024 dochází k navýšení z 6,5 % na 7,1 %).

Novelizace tak přináší navýšení administrativních povinností jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Zaměstnavatelé, kteří budou v příslušném měsíci zaměstnávat zaměstnance na základě DPP, budou navíc muset do 20. dne následujícího měsíce předložit příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopisu údaje o těchto zaměstnancích včetně výše příjmů a vést jejich evidenci.

O překročení limitu z DPP u více zaměstnavatelů bude zaměstnavateli a zaměstnanci oznamovat správa sociálního zabezpečení. Na základě tohoto oznámení podá zaměstnavatel přehled o výši příjmů a pojistném a provede úhradu.

Další povinností zaměstnavatele bude povinnost upozornit zaměstnance nejpozději v den nástupu na možný vznik povinností odvést pojistné na sociální zabezpečení.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up