Odpočet DPH u vybraných osobních automobilů v roce 2024

7. 2. 2024

V polovině ledna vydalo Generální finanční ředitelství dvě informace zabývající se praktickým uplatněním DPH v roce 2024. Část se věnuje právě nároku na odpočet DPH u osobních vozidel s pořizovací cenou vyšší než dva miliony korun.

Vybranou skupinou osobních automobilu je kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 2 mil. Kč, které jsou v dlouhodobém majetku plátce. U takovýchto automobilů je nárok na odpočet DPH omezen na částku 420 000,- Kč. V okamžiku, kdy je plátce povinen nárok na odpočet uplatnit v poměrné výši, bude se limit krátit příslušným koeficientem.

Omezení nároku na odpočet se nevztahuje na pořízení vozidel, která nejsou součástí dlouhodobého majetku plátce (např. zásoby). Pokud bude vozidlo později převedeno do dlouhodobého majetku, musí plátce snížit nárok na odpočet, a to v daňovém přiznání za období, ve kterém bylo vozidlo zařazeno do dlouhodobého majetku. V okamžiku prodeje vozidla, u kterého byl odpočet DPH omezen, nevzniká právo na úpravu odpočtu daně do výše nad stanovený limit.

Je zde ale výjimka. Tu mají plátci, kteří pořídí vozidlo za účelem jejich poskytnutí formou finančního leasingu. Vozidlo se stává dlouhodobým majetkem zákazníka, na kterého se omezení již vztahuje. Omezení na straně poskytovatele leasingu by vedlo ke dvojímu zdanění. Tato zmíněná výjimka se nevztahuje na vozidla poskytována formou operativního leasingu.

Dále se uvedené omezení (420 000 Kč) nevztahuje na vozidla, na které byla přijata záloha do konce roku 2023 a jsou tedy zdanitelná v roce 2023. Na tato vybraná vozidla se nebude vztahovat ani omezení odpočtu DPH v případě následného technického zhodnocení. Stejně tomu je u vozidel, která byla pořízena do konce roku 2023.

Obecně je ale u technického zhodnocení (při posouzení, zda má plátce nárok na odpočet DPH z nákladů na technické zhodnocení) potřeba zohlednit i původně uplatněný odpočet DPH (částky DPH se pro posouzení limitu sčítají).

Nárok na odpočet DPH uplatňovaný ve výši do limitu (na daňovém dokladu je ale uvedena daň vyšší) je v přiznání k DPH uváděn ve sloupci na plný nárok, a to za předpokladu, že se neuplatní nárok krácený koeficientem. Základ daně bude tedy v přiznání k DPH deklarován v plné výši – pořizovací cena vozidla.

Změna je účinná od 1. ledna 2024 v rámci konsolidačního balíčku.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up