Rozsudek SDEU ve věci vzniku DPH stálé provozovny při poskytování služeb

15. 9. 2023
Rozsudek SDEU ve věci vzniku DPH stálé provozovny při poskytování služeb

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl v kauze C-232/22 Cabot Switzerland tak, že příjemci služeb poskytovaných z jiného členského státu, než se nachází jeho sídlo ekonomických činností, nevzniká DPH stálá provozovna v členském státě, v němž je usazen poskytovatel předmětných služeb, ani v případě, kdy jsou služby poskytovány na základě výhradního smluvního závazku. Personální a materiální zdroje poskytovatele těchto služeb nelze v takovém případě považovat za zdroje příjemce služeb pro účely vzniku jeho stálé provozovny, jak se mylně domnívala belgická finanční správa.

O co se v projednávané věci jednalo?

Cabot Switzerland GmbH

 • švýcarská společnost založená dle švýcarského práva se sídlem ekonomické činnosti ve Švýcarsku
 • plátce DPH v Belgii
 • hlavní provozní společnost skupiny Cabot

Cabot Plastics Belgium SA

 • belgická společnost
 • součástí stejné skupiny jako Cabot Switzerland GmbH

Společnost Cabot Switzerland GmbH uzavřela se společností Cabot Plastics Belgium SA v roce 2012 výhradní zpracovatelskou smlouvu na základě které:

 • skladuje ve svých prostorách suroviny (zakoupené spol. Cabot Switzerland), zpracovává je na výrobky, výrobky dále skladuje, poskytuje podporu při zlepšování výrobních procesů, plánování činností, poskytuje administrativní podporu v oblasti spotřebních daní a cel, spravuje obalové materiály a jedná jako registrovaný dovozce na účet a žádost spol. Cabot Switzerland;
 • Poskytování služeb společnosti Cabot Switzerland představuje téměř celý obrat společnosti Cabot Plastics Belgium SA.

Na základě daňové kontroly belgická daňová správa dospěla k závěru, že švýcarská společnost má v Belgii DPH stálou provozovnu. V návaznosti na tuto daňovou kontrolu obdržela belgická společnost dodatečný výměr spolu s pokutou a úroky v celkové výši převyšující 11 milionů EUR, se kterým belgická společnost nesouhlasila a podala proti tomuto rozhodnutí žalobu. Společnost Cabot Plastics se tedy obrátila na SDEU o posouzení.

Argumenty belgické daňové správy:

 • technické zdroje tvořící stálou provozovnu jsou výrobní závody, distribuční centrum a skladovací prostory patřící sice belgické společnosti, používané jsou ale výhradně ve prospěch švýcarské společnosti;
 • lidské zdroje tvořící stálou provozovnu jsou zaměstnanci belgické společnosti, kteří umožňují uskutečňovat prodeje, zajišťují zpracovatelské a doplňkové služby pro švýcarskou společnost;
 • struktura společnosti umožňuje přijímat a využívat výrobky vzniklé zpracováním za účelem uskutečnění vlastních dodávek zboží do Belgie;
 • stálost provozovny je dostatečná, vzhledem k uzavření smlouvy roku 2012.

Argumenty předkládané SDEU:

 • švýcarská společnost má sídlo ekonomické činnosti ve Švýcarsku;
 • ve Švýcarsku se nachází její kancelář, zaměstnanci, jsou zde přijímána strategická rozhodnutí a rozhodnutí o celkové politice podniky;
 • ve Švýcarsku se uzavírají jednotlivé smlouvy a zasedá představenstvo;
 • Z toho všeho vyplývá, že sídlo ekonomické činnosti švýcarské společnosti se nachází ve Švýcarsku, a tudíž místo poskytnutí služby se taktéž nachází ve Švýcarsku a nikoli v Belgii.

Soudní dvůr Evropské unie se opírá a cituje ve svém rozhodnutí ve věci C-232/22 ze dne 29. června 2023

 • rozsudek C-605/12, EU:C:2014:2298
 • článek 44 směrnice o DPH
 • článek 11 prováděcího nařízení č. 282/2011
 • rozsudek C-333/20, EU:C:2022:291
 • rozsudek C-73/06, EU:C:2007:397
 • článek 11 prováděcího nařízení č. 282/2011 – označuje jakoukoli provozovnu jinou než sídlo ekonomické činnosti, která se vyznačuje dostatečnou úrovní stálosti a vhodnou strukturou z hlediska lidských a technických zdrojů
 • rozsudek C-605/12, EU:C:2014:2298 – k tomu, aby byla společnost považována za společnost se stálou provozovnou v členském státě, ve kterém jsou dotyčné služby poskytovány, musí mít dostatečně stálou strukturu, která jí umožňuje přijímat dotyčné služby a využívat je pro účely své hospodářské činnosti
 • rozsudek C-333/20, EU:C:2022:291 – to, že společnost má v určitém členském státě dceřinou společnost, neznamená, že zde má rovněž stálou provozovnu. Pro vznik stálé provozovny je nutné, aby osoba povinná k dani mohla s lidskými a technickými zdroji disponovat, jako by to byly její vlastní.
 • Evropská komise ve svém písemném vyjádření uvádí, že vzhledem k tomu, že poskytovatel služeb, třebaže výhradní, zůstává odpovědný za vlastní zdroje a poskytuje tyto služby na vlastní riziko a uzavření výhradní smlouvy neznamená, že zdroje poskytovatele se stávají zdroji zákazníka.

SDEU dále informuje, že je nutné rozlišovat na jedné straně poskytování služeb a způsobilost přijímání těchto služeb v provozovně a na straně druhé plnění, která tato osoba povinná k dani sama uskutečňuje v rámci své ekonomické činnosti. To, že belgická společnost usnadňuje hospodářskou činnost švýcarské společnosti nemá vliv na otázku existence stálé provozovny švýcarské společnosti v Belgii. Toto tvrzení se opírá o rozsudek C-73/06, EU:C:2007:397 kde SDEU vysvětluje, že stálou provozovnou není trvale umístěné zařízení používané výhradně za účelem výkonu činností podniku, které jsou přípravné nebo vedlejší k ekonomické činnosti příjemce předmětných služeb.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up