Digitální výkaznictví a e-invoicing = VAT in Digital Age (ViDA)

22. 9. 2023

Návrh směrnice ViDA má za cíl modernizovat systém nepřímých daní napříč Evropskou unií. Má přinést digitalizaci výkaznictví, zvýšení daňových příjmů EU, účinnější obranu proti daňovým podvodům a posun ke konečnému systému DPH, kdy na přeshraniční transakce bude nahlíženo stejně jako na tuzemské transakce.

První výraznou změnou, kterou směrnice ViDA přinese je pro členské státy EU zavedení možnosti implementovat povinnou elektronickou fakturaci na intrakomunitární plnění. Elektronické a klasické fyzické dokumenty budou přitom postaveny na stejnou úroveň. Směrnice také přinese zavedení jednotné registrace k DPH po cele Evropské unii a umožní podnikům, kteří obchodují po cele Evropské unii plnit své povinnosti v oblasti DPH v jednom státě, tedy v jednotném jazyce a prostřednictvím jediného online portálu. V průběhu 10 let by tato změna měla snížit náklady o 8,7 miliardy EUR.

Přechod na elektronickou fakturaci pomůže snížit podvody s DPH až o 11 miliard EUR ročně a v příštích deseti letech sníží administrativní náklady a náklady na dodržování předpisů pro obchodníky z EU o více než 4,1 miliardy EUR ročně. Dále přinese propojení stávajících vnitrostátních systému v celé EU a usnadní cestu členským státům, které chtějí do budoucna zřídit vnitrostátní systémy digitálního hlášení pro domácí obchod.

Dále by mělo dojít k zřízení centrálního registru VIES, který bude reportovaná data zpracovávat, vyhodnocovat a zároveň křížově kontrolovat. Tento proces bude kontrolním mechanismem, který v reálném čase ověří veškeré náležitosti a formát digitálního daňového dokladu. Celý systém by měl fungovat na základě automatického clearingu, avšak tento proces by byl velmi nákladný, a tak je otázkou, zda bude zaveden či nikoliv.

Za elektronický dokument bude považován pouze dokument strojově čitelný v navrhovaném formátu XML nebo UBL. Zároveň návrh počítá s větším množstvím povinných náležitostí elektronických dokladů jako je například bankovní účet protistrany, na který bude plnění hrazeno. Elektronická fakturace by se zatím měla zavést na intrakomunitární úrovni. Tomu ale momentálně brání článek 232 směrnice o jednotném systému DPH, kde je vyžadován souhlas protistrany s výměnou elektronických dokumentů. Tento článek bude ze směrnice o DPH vypuštěn a souhlas již nebude nutné vyžadovat. 

Směrnice nabrala určité legislativní zpoždění a je zcela nepravděpodobné, že by tato směrnice byla implementována do české legislativy začátkem roku 2024, jak bylo původně plánováno. Předpokládá se, že po zasedání ministrů financí ECOFIN, které se bude konat počátkem měsíce října v Dublinu, se přiblíží datum, kdy by tato směrnice mohla být implementována.

 

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2023 | Created by: drualas.cz
Move up