Antibyrokratický balíček III schválen Vládou ČR

24. 5. 2024

Dne 7. května letošního roku byl Ministrem pro legislativu a předsedou Legislativní rady vlády Michalem Šalomounem předložen vládě tzv. antibyrokratický balíček III. Navazuje tak na antibyrokratický balíček I, který vláda schválila 31. srpna 2022 a antibyrokratický balíček II, který byl vládou schválen dne 14. června 2023.

Díky dvěma předchozím balíčkům došlo např. ke

 • zvýšení hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony CZK
 • snížení pokut u KH pro menší plátce
 • zavedení možnosti vést účetnictví v cizí měně
 • zrušení tzv. potravinářských průkazů
 • zrušení povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením horskou službou.

Na základě schváleného usnesení vlády musí dotčené resorty připravit návrh řešení do 30.9.2024.

Jakých oblastí se tedy opatření dotknou?

Antibyrokratický balíček III přichází s 29 body, které si můžete podrobněji pročíst ZDE. Níže uvádíme několik z nich:

Zákon č. 262/2006 Sb. (MPSV)

 • Rozšíření digitalizace pracovně právních vztahů v podobě umožnění zasílání méně klíčových pracovněprávních dokumentů na elektronickou adresu zaměstnance v rámci vnitřních elektronických komunikačních systémů zaměstnavatele. Toto rozšíření se týká i mzdových výměrů, při jejichž předávání v listinné podobě v praxi velice často dochází k problému s dodržením časové lhůty pro jejich předání.
 • Rozšíření možnosti stanovení pracovní doby zaměstnancem a nikoli zaměstnavatelem. Zde by se jednalo o tzv. „samorozvrhování“ pracovní doby ze strany zaměstnance, které by mu zaměstnavatel následně potvrdil.
 • Uzákonění prioritní bezhotovostní výplaty mzdy. V navrhované legislativní změně by ale měla být ponechána možnost výplaty mzdy v hotovosti, avšak pouze po podání žádosti zaměstnancem.

Směrnice 89/391/EHS (MPSV)

 • Změny v případě práce z domova, respektive povinnosti v oblasti bezpečnosti práce (BOZP). Cílem je omezení či vyloučení odpovědnosti zaměstnavatele za zákonné povinnosti vztahující se k BOZP a jejich přenesení na stranu zaměstnance.

Zákon č. 435/2004 Sb. (MPSV)

 • Zrušení ohlašovací povinnosti o povinném podílu pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. Tito zaměstnavatelé totiž odevzdávají stejné informace ve čtvrtletních přehledech, tudíž se jedná o duplicitní hlášení.

Zákon č. 353/2003 Sb. (MF)

 • Vykazování zdanění vybraných výrobků dokladem o dopravě v elektronické podobě.

Zdanění vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu se prokazuje daňovým dokladem, dokladem o prodeji či dokladem o dopravě, pokud se nejedná o vybrané výrobky osvobozené od daně.

 • Vybrané výrobky uvedené do volného daňového oběhu (s výjimkou dovozu) lze dopravovat pouze
 1. s daňovým dokladem, dokladem o prodeji nebo dokladem o dopravě nebo
 2. bez těchto dokladů, pokud byl příslušný doklad před zahájením dopravy přijat správcem daně prostřednictvím elektronického portálu správce daně. „

Správce daně nepřipouští, aby doklady dle bodu i) byly předloženy při kontrole na místě v elektronické podobě, např. formou fotografie v mobilním telefonu. Nejen proto, že tento postup odporuje rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20.10.2021 sp.zn./č.j.: 1 Afs 369/2020-54, ale také pro složitost předávání listinných dokumentů do přepravního prostředku je požadována změna legislativy vedení a vystavování dokladů a prokazování zdanění vybraných výrobků.

Zákon č. 373/2011 Sb. (MZD)

 • Zjednodušení a zpřehlednění pracovnělékařských posudků

 • Zjednodušení pracovnělékařských prohlídek vrácením kompetence praktickým lékařům (tím pádem by odpadla povinnost dodání výpisu ze zdravotní dokumentace)
 • Sjednocení výkladu způsobu průběhu prohlídek osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dále by mělo dojít ke sjednocení předávání týchž údajů na různá místa veřejné správy, elektronizaci evidence srážek ze mzdy, povinné elektronické komunikaci plátce s pojišťovnou či zrušení duplicitního oznamování zaměstnavatelů a pojištěnců státním institucím.

Potřebujete poradit?

Jsme tu pro Vás a rádi Vám na základě bližších informací a podkladů poradíme. Pro domluvení nezávazné konzultační schůzky nás neváhejte kontaktovat.


Dáváme srozumitelné odpovědi

V naší komunikaci s klienty se neschováváme za dlouhé citace zákonů, ale dáme jasnou a srozumitelnou odpověď.

Přemýšlíme s Vámi

Konkrétní problém vždy řešíme s ohledem na celkovou potřebu klienta, nevytrháváme naše doporučení z kontextu.

Newsletter - Buďte v obraze

Doručíme přímo na Váš e-mail

CAPTCHA
Opište obrázek pro kontrolu proti spamu.
Kontrola proti spamu a robotům.
© Schaffer & Partner 2024 | Created by: drualas.cz
Move up