Auditorské oddělení

Auditorské oddělení - Schaffer & Partner Audit s.r.o.

Oddělení auditu skupiny Schaffer & Partner poskytuje klientům služby spadající nejen do auditorských činností, ale také další služby, které jsou na audit společností přímo či nepřímo navázány.

Jedná se zejména o:

  • Povinné audity dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, tedy ověření řádných, mimořádných a mezitímních účetních závěrek sestavených dle českých účetních předpisů, vyžadované právními předpisy České republiky.
  • Povinné audity konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle českých předpisů, vyžadované právními předpisy České republiky.
  • Ověřování konsolidačních podkladů sestavených dle auditorských instrukcí mateřských společností.
  • Ověřování řádných i mimořádných účetních závěrek sestavených dle jiných než českých účetních předpisů, zejména dle IFRS či US GAAP.

Vysoká kvalita poskytovaných auditorských služeb je doprovázena osobním přístupem a kontakty s klíčovými pracovníky našich klientů. Tento osobní přístup nám umožňuje všechny potenciální problémy řešit včas a k plné spokojenosti nejen našich klientů, ale také pracovníků jejich mateřských společností.

Mezi další služby oddělení auditu patří mimo jiné:

  • audit mezitímních účetních uzávěrek
  • mimořádné účetní uzávěrky
  • řádné účetní uzávěrky
  • finanční due diligence
  • forenzní služby

Kontaktní osoby:

Ing. Radomír Stružinský, auditor, partner: telefonní číslo +420 221 506 300 nebo email struzinsky@schaffer-partner.cz